پاورپوینت مکانیک سیالات

پاورپوینت مکانیک سیالات

سیالات چگالی چسبندگی ایستایی سیالات مقاومت سیال

دانلود پاورپوینت مکانیک سیالات

سیالات چگالی چسبندگی ایستایی سیالات مقاومت سیال

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2016 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 250

 

فصل 1:سیال

سیال ماده ای است که در اثر تنش برشی حتی ناچیز به طور دائم تغییر شکل می دهد . تنش برشی متوسط برابر با تقسیم نیروی برشی بر سطح است .

توجه داریم که نیروی برشی همان مولفه ی مماسی نیرو بر سطح مزبور  می باشد . حال اگر این سطح آنقدر کوچک شود که به یک نقطه تبدیل شود آنگاه حد نیروی برشی بر این سطح نقطه ای را تنش برشی در یک نقطه می گویند .

3-1   یکاهای نیرو ، جرم ، طول و زمان

 

در حل مسایل مکانیک , یکاهای نیرو , جرم , طول و زمان نقش مهمی دارند . همچنین از این یکاها می توان , یکاهای دیگر را بدست آورد .

سیستم بین المللی یکاها (SI) , در اغلب کشورهای جهان پذیرفته شده است و در چند سال آینده انتظار می رود که تمامی کشورها این سیستم را بپذیرند و از آن استفاده کنند . در این سیستم نیوتن N یکای نیرو , کیلوگرم Kg یکای جرم , مترm  یکای طول و ثانیه S یکای زمان است.و یک نیوتن به صورت زیر تعریف میشود:

(3-1)             N = 1 Kg m/s2

نیرویی که به علت جاذبه بر جسمی وارد می شود را نیروی گرانش یا وزن آن جسم می نامند .

4-1 چسبندگی

در بررسی جریان یک سیال , چسبندگی سیال حائز اهمیت است . در این بخش راجع به طبیعت و ویژگیهای چسبندگی ,ابعاد , ضرایب تبدیل , چسبندگی مطلق و چسبندگی سینماتیکی بحث خواهیم کرد .چسبندگی ویژگی از سیال است که به علت آن , سیال در مقابل تنش برشی از خود مقاومت نشان میدهد . از قانون چسبندگی نیوتن معلوم می شود که برای یک تغییر شکل زاویه ای , تنش برشی با لزجت نسبت مستقیم دارد . به طور مثال قیر از مایعاتی با چسبندگی زیاد است , در صورتیکه هوا و آب از سیالاتی با چسبندگی کم می باشند .از آزمایش معلوم شده است که چسبندگی گازها با افزایش دما , زیاد می شود در صورتیکه برعکس چسبندگی مایعات با افزایش دما, کاهش می یابد .

 

و در ادامه داریم:

محیط پیوسته

چگالی , حجم مخصوص  , وزن مخصوص , چگالی مخصوص و فشار

گاز کامل

ضریب کشسانی حجمی

فشار بخار

فصل 2: ایستایی سیالات

فصل 3:مفاهیم جریان سیال و معادلات بنیادی

فصل 4:یکاها و ابعاد

فصل 5:مقاومت سیال

فصل 6:جریان تراکم پذیر

 

 

فایا پاور پوینت 250 اسلاید

 

دانلود پاورپوینت مکانیک سیالات